Inwestycje

Docieplenie i remont sal w nowej części szkoły w Mąkolicach

W okresie od 18 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach zostały wykonane prace remontowe...

Remont podłóg w szkole w Mąkolicach

Oprócz docieplenia stropu i malowania ścian, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach zostały również wykonane prace polegające na wyremontowaniu części podłóg...

Nowoczesne oświetlenie uliczne LED na terenie Gminy Głowno

Na terenie gminy zostały wybudowane trzy nowe odcinki oświetlenia ulicznego LED...

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich

Pośród zaplanowanych do realizacji w 2020 r. inwestycji na terenie Gminy Głowno znalazło się zadanie pn. ,,Modernizacja SUW (wraz z wymianą zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”...

Modernizacja strażnicy OSP w Boczkach Domaradzkich

W ostatnich miesiącach na terenie strażnicy OSP w Boczkach Domaradzkich został przeprowadzony szereg prac, które zmieniły wewnętrzny wygląd budynku...

Zakończyliśmy remont podłóg w szkole w Mąkolicach

W okresie od 1 do 8 lipca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach został wykonany III etap remontu podłóg...

W Popowie Głowieńskim zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego...

Koniec prac na drodze w miejscowości Wola Mąkolska

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Wola Mąkolska...

Koniec prac na drodze w miejscowości Jasionna

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Jasionna...

Trwają prace w Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich

Trwa realizacja jednej z kluczowych inwestycji w bieżącym roku budżetowym, realizowanego w ramach zadania ,,Modernizacja SUW (wraz z wymianą zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich...

Ciąg dalszy prac na Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich

Zadanie realizowane pn.: ,,Modernizacja SUW (wraz z wymianą zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”...

W Kadzielinie zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej...

Modernizacja budynku dawnej strażnicy OSP w Lubiankowie

Kolejnym z zaplanowanych na ten rok zadań budżetowych był remont dachu na budynku dawnej strażnicy w Lubiankowie...

Kolejne zmiany w Świetlicy Wiejskiej w Mięsośni

W roku bieżącym dzięki środkom przysługującym wsi w ramach funduszu sołeckiego oraz dzięki pomysłowości mieszkańców poczyniono kolejne inwestycje...

Odmieniona działka gminna w Woli Zbrożkowej

W bieżącym roku na terenie działki gminnej położonej w sąsiedztwie OSP w Woli Zbrożkowej został wykonany szereg prac modernizacyjnych...

Modernizacja strażnicy OSP w Ostrołęce

W tegorocznym budżecie gminy Głowno zostały zabezpieczone środki na modernizację kilku strażnic OSP. Jednym z zaplanowanych zadań była modernizacja strażnicy OSP w Ostrołęce...

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy OSP w Domaradzynie

Kolejnym z zadań służącym rozwojowi naszej gminy oraz mieszkańcom było rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy OSP w Domaradzynie...

Inwestycje w Domu Ludowym w Kadzielinie

Kolejnym obiektem, który zmienił swoje oblicze w bieżącym roku jest Dom Ludowy w Kadzielinie...

Gmina Głowno zakupiła grunty w Popowie Głowieńskim

We wrześniu 2020 r. Gmina Głowno otrzymała...

Nowe ogrodzenie wokół ŚDS w Woli Zbrożkowej

Wśród szeregu inwestycji, jakie zostały zrealizowane w roku bieżącym, nowy wygląd zyskała posesja Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej...

Nowa działka gminna w Glinniku

Z myślą o mieszkańcach Gminy Głowno, w lutym br. gmina nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Glinnik...

Wymiana oświetlenia ulicznego w Karasicy

Wymiana tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne typu LED jest jednym z wielu pomysłów...

Wyremontowane ogrodzenie przy Urzędzie Gminy

W roku bieżącym została zrealizowana inwestycja planowana do wykonania od kilku lat – remont ogrodzenia wokół urzędu gminy...

Projekt zrealizowany przez OSP Lubianków

Strażacy z OSP w Lubiankowie zakończyli realizację projektu unijnego...

Projekt zrealizowany przez OSP Mąkolice

Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Mąkolice...

Kolejne prace remontowe na terenie OSP w Lubiankowie

W marcu br. w obrębie budynku dawnej strażnicy w Lubiankowie, zostały wykonane kolejne prace modernizacyjne...

Remont sali głównej w Domu Ludowym w Kadzielinie

W okresie wiosennym na terenie Domu Ludowego w Kadzielinie zostały wykonane kolejne prace remontowe...

Modernizacja strażnicy OSP w Boczkach Domaradzkich

W ostatnich miesiącach na terenie strażnicy OSP w Boczkach Domaradzkich zostały przeprowadzone kolejne prace remontowe...

Kolejne inwestycje w Woli Zbrożkowej

W bieżącym roku na terenie działki gminnej położonej w sąsiedztwie OSP w Woli Zbrożkowej zostały wykonane kolejne inwestycje...

Modernizacja strażnicy OSP w Ostrołęce

Kolejnym z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w tegorocznym budżecie Gminy Głowno była modernizacja...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117