Inwestycje

Projekt zrealizowany przez OSP Mąkolice

Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Mąkolice, udało się zrealizować projekt pn. „Roboty remontowe strażnicy OSP w Mąkolicach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach naboru 2/2020 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym dróg, przeprowadzonego przez @Stowarzyszenie LGD „Polcentrum”.

W ramach dofinansowania przeprowadzono remont łazienek, wykonano izolację podłogi w chłodni, wykonano remont i modernizację schodów oraz remont holu i klatki schodowej.
Łączna wartość projektu wyniosła blisko 82 500,00 zł.

 • autor: LGD Polcentrum, data: 2020-12-23

Fotogaleria:

 • 20201201_112806
 • 20201201_112809
 • 20201201_112814
 • 20201201_112826
 • 20201201_112837
 • 20201201_112937
 • 20201201_112940
 • 20201201_112700
 • 20201201_113010
 • 20201201_113017
 • 20201201_112948
 • 20201201_113004

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117