Projekty - Środki UE i Krajowe

„Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

2Q==

Wójt Gminy Głowno – Marek Jóźwiak podpisał w dniu 09 stycznia 2019 r. umowę o dofinansowanie projektu: „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 824.364,43 zł

Kwota dofinansowania: 766.641,70 zł

Wkład własny: 57.722,73 zł

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.

Projekt będzie realizowany w:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim

Główne cele projektu:

  • Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych spośród 216 uczniów z 3 Szkół Podstawowych w Gminie Głowno.
  • Rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkół.
  • Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych u 90% spośród 24 nauczycieli.
  • Wykorzystanie sprzętu TIK w dydaktyce i realizacji procesu indywidualnego nauczania przełoży się na podniesienie jakości i efektywności kształcenia.

 

Siedziba biura projektu mieści się pod adresem:

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2

95-015 Głowno

tel. 42 719 12 91

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl 

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117