Projekty - Środki UE i Krajowe

Podsumowanie realizacji projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

MCi7p5wzoPQAAAAASUVORK5CYII=

Wraz z końcem listopada 2020 r. w każdej z naszych szkół zakończyła się realizacja projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 824.364,43 zł, kwota dofinansowania: 766.641,70 zł, wkład własny:  57.722,73 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się na początku roku szkolnego 2019/2020 i z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z wystąpieniem COVID-19 w naszym kraju termin zakończenia i rozliczenia projektu został wydłużony do 31.12.2020 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu w szkołach zostały przerwane w marcu 2020 r., a ich kontynuacja rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 2020/2021 i zakończyła się wraz z końcem listopada 2020 r.. Od dnia 26.10.2020 r. zajęcia unijne odbywały się dla uczniów w formie online.

Głównym celem projektu poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W każdej ze szkół są również przeprowadzane dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za prowadzenie w/w zajęć nauczyciele otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie ze środków projektu.

W ramach w/w projektu dla szkół został zakupiony sprzęt komputerowy w tym m.in. 60 laptopów, tablety, drukarki, projektory, tablice multimedialne, oprogramowanie edukacyjne i szereg mniejszych urządzeń elektronicznych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach została również wykonana bezprzewodowa sieć komputerowa jako element wyposażenia pracowni informatycznej. Całkowity koszt w/w zadań wyniósł: 292.501,61 zł.

Szkoły wzbogaciły się również o wiele pomocy dydaktycznych do kilku pracowni tematycznych: pracowni językowych, matematycznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, przyrodniczych oraz sensorycznych. W ramach zamówienia do szkół zostało dostarczone łącznie ponad 235 różnych grup pomocy dydaktycznych, np. podręczniki, atlasy, słowniki, mapy, modele biologiczne, mikroskopy i inny sprzęt optyczny, sprzęt laboratoryjny, modele matematyczne, przyrządy meteorologiczne i pomoce logopedyczne. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł: 80.987,11 zł.

W ramach projektu odbyły się również wyjazdy edukacyjne do Grupowej Oczyszczalni Ścieków, Centrum Nauk Kopernik, Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich, a także 3 wyjazdy w ramach wizyt u przedsiębiorców do Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Cały koszt tego zadania wyniósł: 27.430,00 zł.

Od sierpnia rozpoczęły się również specjalistyczne szkolenia nauczycieli, których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zostały przeprowadzone szkolenia z następujących zagadnień:

1. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – szkolenie odbyło się dla nauczycieli z ZS-P w Lubiankowie.

2. Zaburzenia zachowania i emocji - szkolenie odbyło się dla nauczycieli z ZS-P w Lubiankowie.

3. Logorytmiki - szkolenie odbyło się dla 1 nauczyciela z ZS-P w Lubiankowie.

4. Terapii rotacyzmu - szkolenie odbyło się dla 1 nauczyciela z ZS-P w Lubiankowie.

5. Z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback - szkolenie odbyło się dla 1 nauczyciela z ZS-P w Mąkolicach.

6. Metodyki ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - szkolenie odbyło się dla 1 nauczyciela z ZS-P w Mąkolicach.

7. Adobe Illustrator – grafika wektorowa - szkolenie odbyło się dla 1 nauczyciela z ZS-P w Popowie Głowieńskim.

8. Kurs integracji sensorycznej - szkolenie odbyło się dla 1 nauczyciela z ZS-P w Popowie Głowieńskim.

Łączny koszt w/w szkoleń: 21.970,00 zł

Dodatkowo w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19, Gmina Głowno postanowiła również zakupić z budżetu projektu dla każdej ze szkół środki ochrony osobistej. Każda z placówek otrzymała: przyłbice, rękawiczki nitrylowe, żele antybakteryjne do rąk, mydła antybakteryjne, ręczniki papierowe, termometry bezdotykowe, chusteczki dezynfekujące do sprzętu komputerowego, osłony ochronne z plexi, stacje dezynfekujące bezdotykowe, automatyczne bezdotykowe dozowniki na mydło, ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń, zestawy do laminowania. Koszt zakupionych środków: 53.917,41 zł.

W zakresie tego działania wszyscy nauczyciele z każdej szkoły odbyli również szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć w ramach nauki zdalnej, którego koszt wyniósł: 8.000,00 zł.

 

Szczegółowe sprawozdania z realizacji projektu w każdej szkoły znajduję się w ich zakładkach.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117