Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 815/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości

Tryb oddania w dzierżawę

Okres dzierżawy

Czynsz dzierżawny

Termin  płatności czynszu dzierżawnego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 211/2, 212/2, 210  obręb Popów Głowieński (0022), gmina Głowno

3,4581

LD1G/00112758/4

nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Popów Głowieński przy skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej, wykorzystywana rolniczo

nieruchomość przeznaczona do wykorzystania w celach rolniczych  

bezprzetargowo

do 31.12.2021 r.

378,72 zł netto za cały okres umowy dzierżawy

 

do 15 września 2021 roku

Stawki czynszu dzierżawnego zostały określone wg Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Głowno z dnia 8 maja 2018 roku.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Głowno na okres od dnia 02.06.2021 r. do dnia 24.06.2021 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-06-02

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117