Inne

DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE GMINY GŁOWNO

Informujemy, iż w celu zabezpieczenia ludności Polski na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Rzeczypospolitej stworzono rezerwę preparatów stabilnego jodu. Pragniemy zwrócić uwagę, że realizowane przedsięwzięcia mają charakter wyłącznie organizacyjny, ewentualne wydawanie preparatów uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu realnego zagrożenia. Sygnał o uruchomieniu działań interwencyjnych zostanie przekazany, za pomocą:

- komunikatów na stronie internetowej Gminy oraz innych mediów

- na tablicach ogłoszeń w sołectwach

- urządzeń głosowych na pojazdach służb

Profilaktyką jodową zostaną objęte wszystkie osoby do 60 roku życia oraz wszystkie osoby  zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu -– bez limitu wieku.

Za optymalny okres podawania tabletek jodku potasu należy uznać czas krótszy niż 24 godziny przed przewidywanym początkiem ekspozycji na napromienienie oraz do 2 godzin po jej rozpoczęciu, jednakże podanie tabletek jodku potasu do 8 godzin od początku ekspozycji przynosi także efekty korzystne.

Preparaty ze stabilnym jodem, mogą być wyłącznie podawane w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, stanowczo odradzamy ich przyjmowanie w nieuzasadnionych odpowiednim komunikatem sytuacjach!!!

Na terenie Gminy Głowno wyznaczono następujące Gminne Punkty Dystrybucji:

Lp.

Miejsce

Adres

1.

Strażnica OSP w Boczkach Domaradzkich

Boczki Domaradzkie 41, 95-015 Głowno

2.

Strażnica OSP w Lubiankowie

Lubianków 51, 95-015 Głowno

3.

Strażnica OSP w Mąkolicach

Mąkolice 92, 95-015 Głowno

4.

Strażnica OSP w Ostrołęce

Ostrołęka 42, 95-015 Głowno

5.

Strażnica OSP w Popowie Głowieńskim

Popów Głowieński 36, 95-015 Głowno

6.

Strażnica OSP w Woli Zbrożkowej

Wola Zbrożkowa 41, 95-015 Głowno

 

Punkty (GPD) obejmują swoim zasięgiem:

1) Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych umiejscowiony w Strażnicy OSP w Boczkach Domaradzkich, Boczki Domaradzkie 4, obejmuje następujące miejscowości:

Antoniew, Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Chlebowice, Gawronki, Glinnik, Ziewanice.

2) Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych umiejscowiony w Strażnicy OSP w Lubiankowie, Lubianków 51, obejmuje następujące miejscowości:

Lubianków, Piaski Rudnickie, Różany, Rudniczek, Wola Lubiankowska.

3) Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych umiejscowiony w Strażnicy OSP w Mąkolicach, Mąkolice 92, obejmuje następujące miejscowości:

Feliksów, Jasionna, Mąkolice, Wola Mąkolska.

4) Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych umiejscowiony w Strażnicy OSP w Ostrołęce, Ostrołęka 42, obejmuje następujące miejscowości:

Albinów, Kadzielin, Kamień, Ostrołęka.

5) Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych umiejscowiony w Strażnicy OSP w Popowie Głowieńskim, Popów Głowieński 36, obejmuje następujące miejscowości:

Bronisławów, Dąbrowa, Domaradzyn, Karasica, Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski, Popów Głowieński, Popówek Włościański.

6) Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych umiejscowiony w Strażnicy OSP w Woli Zbrożkowej, Wola Zbrożkowa 41, obejmuje następujące miejscowości:

Helenów, Konarzew, Władysławów Bielawski, Wola Zbrożkowa.

Zasięg Gminnych Punktów Dystrybucji został określony jedynie celem podziału otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych preparatów, w ramach sprawnego przebiegu ewentualnej profilaktyki jodowej na terenie Gminy Głowno.

 W sytuacji wprowadzenia działań interwencyjnych, w zakresie wydawania tabletek jodku potasu nie obowiązuje przynależność terytorialna, czyli każda osoba niezależnie od miejsca zamieszkania będzie miała prawo do otrzymania preparatu w każdej gminie w kraju.

Celem usprawnienia dystrybucji, weryfikacja danych osobowych będzie ograniczonona do minimum. Ilość tabletek zostanie wydana na podstawie zadeklarowanego wieku oraz ilości osób.

Miejsca wydawania tabletek jodku potasu na terenie Województwa Łódzkiego znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Punkty dystrybucji mogą realizować:

- wyłącznie wydawanie tabletek jodku potasu:

  • dla osób pełnoletnich należących do grup uprawnionych do otrzymania leku,
  • dla rodziców/opiekunów w celu podania leku osobom niepełnoletnim.

W Punkcie dystrybucji będzie możliwy odbiór preparatów przez jedną osobę dla wszystkich domowników.

Wszelkie informacje dotyczące profilaktyki jodowej znajdują się w załączonej poniżej ulotce przygotowanej przez MSWiA oraz ulotce produktu przeznaczonego do dystrybucji na terenie Gminy Głowno.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117