Komunikaty ARiMR/ARR/ŁODR

Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które obowiązują od 18 października br.

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Lista dostawców kolczyków dla zwierząt:

Na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1172 t.j. ze zm.)

L.p.

DOSTAWCA KOLCZYKÓW

OFERTA OBEJMUJE KOLCZYKI DLA:

 

1.

Nazwa Dostawcy: POLNET - ID Sp. z o.o.
Adres: Psary Małe, ul. Nekielska 11 G; 62-300 Września
Tel.: (61) 628 04 80; 61 628 04 81
E-Mail: kolczyki@polnet-kolczyki.pl  
Nr konta:  81 1840 0007 29 11 6710 0810 1419   

www.polnet-kolczyki.pl

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE

* OWCE/KOZY

KOLCZYKI Z ELEKTRONICZNYM IDENTYFIKATOREM 

 

2.

 

Nazwa Dostawcy: ALLFLEX POLSKA Sp. z o.o.
Adres: Psary Małe, ul. Nekielska 11 G
62-300 Września
Tel.: (61) 895 20 10
Fax.: (61) 895 20 12
E-Mail: order@allflexpolska.pl
Nr konta: 04 1840 0007 2912 6650 0810 1019

www.allflexpolska.pl

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE
* OWCE/KOZY

KOLCZYKI Z ELEKTRONICZNYM IDENTYFIKATOREM

 

3.

Nazwa Dostawcy: CAN-AGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa
Adres: Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka
Tel.: (29) 753 21 90  Fax.: (29) 753 21 91
E-Mail: znakowanie@canagri.pl
Nr konta: 75 1750 0009 0000 0000 2130 3437

www.canagri.pl

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE

4.

Nazwa Dostawcy: ILKIM s. c.
Adres: ul. Magazynowa 4, 25-565 Kielce
Tel.: (41) 300 58 22,  Fax.: (41) 300 58 33
E-Mail: biuro@ilkim.pl
Nr konta: Bank Pocztowy 61 1320 1537 2936 4828 2000 0001

* BYDŁO

5.

Nazwa Dostawcy: BENTLEY Polska Sp. z.o.o.
Adres: ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Tel.: (22) 863 58 64, Fax.: (22) 863 90 13
E-Mail: kolczyki@bentley.pol.pl­
Nr konta: 13 1050 1038 1000 0022 0258 0862
www.bentleypolska.pl

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE

 

6.

Nazwa Dostawcy: OLNET – Paweł Sułkowski
Adres: ul. Nowowiejska 4E, 56-400 Oleśnica
Tel. 71 398 07 90
E-Mail: biuro@kolczyki-olnet.eu
Nr konta: 66 1090 2415 0000 0001 2369 5620

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE
* OWCE/KOZY

KOLCZYKI Z ELEKTRONICZNYM IDENTYFIKATOREM

7.

 

Nazwa Dostawcy: HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych Janusz Heinzel Sławomir Więckus
Adres: ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin
Tel.: 24 277 18 51 Fax.: 24 277 18 51
E-Mail: hewiplast@gmail.com
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gąbinie 59 9013 0003 0001 5264 2000 0010

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE

8.

Nazwa Dostawcy: Spółdzielnia Inwalidów "ELREMET"
Adres: ul. Prosta 35, 21-500 Biała Podlaska
Tel.: (83) 343 25 04, (83) 343 25 14 Fax.: (83) 343 28 73
E-Mail: elremet@elremet.pl
Nr konta: PKO BP S.A. Biała Podlaska 08 1020 1260 0000 0202 0111 9049

www.elremet.pl

* BYDŁO

9.

Nazwa Dostawcy: BAKOL Barbara Heinzel-Żmudowska
Adres:  ul. Kolejowa 24, 09-520 Łąck
Tel.: 603 365 138
E-Mail: bakolkolczyki@gmail.com
Nr konta: 90 1940 1076 3052 8202 0000 0000

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE

10.

Nazwa Dostawcy: OS POLSKA Sp. z o.o.
Adres: Psary Małe, ul. Nekielska 11 G, 62-300 Września 
Tel. 510 487 514, 500 171 751 
E-Mail: kolczyki@ospolska.pl
Nr konta: 33 1840 0007 2911 6340 0810 1019

* BYDŁO

11.

Nazwa Dostawcy: Polska Federacja Sp. z o.o.
Adres:  ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
Tel. (22) 502 33 21  Fax.: (22) 502 33 21
E-Mail: kolczyki@polskafederacja.pl
Nr konta: 40 1090 2851 0000 0001 0959 6393

* BYDŁO

12.

Nazwa Dostawcy: Kolczykowa Sp. z o.o.
Adres:  ul. Boh. Monte Cassino 12/3, 23-400 Biłgoraj
Tel. (84) 627 11 40  Fax.: (84) 627 11 40
E-Mail: biuro@kolczykowa.com.pl
Nr konta: PKO BP 20 1020 3453 0000 8502 0157 9812

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE
* OWCE/KOZY

KOLCZYKI Z ELEKTRONICZNYM IDENTYFIKATOREM

13.

Nazwa Dostawcy: PRO-WET ŚNIOCH, WIESE Sp. j.
Adres:  ul. Okrężna 11, 75-736 Koszalin
Tel. 94 346 44 06, 94 346 44 05  Fax.: 94 346 44 06
E-Mail: biuro@pro-wet.eu
Nr konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. 26 1750 1396 0000 0000 0758 4199

* BYDŁO

14.

Nazwa Dostawcy: Destron Fearing Polska Sp. z o.o.
Adres: Psary Małe, ul. Nekielska 11 G
62-300 Września
Tel. (61) 628 04 85
E-Mail: kolczyki@destronfearing.pl
Nr konta: 05 1240 6322 1111 0000 4606 6374

* BYDŁO
* OWCE/KOZY
* ŚWINIE
* OWCE/KOZY

 KOLCZYKI Z ELEKTRONICZNYM IDENTYFIKATOREM

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

www.arimr.gov.pl

 • data: 2016-12-02

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117