Szkody łowieckie

Wnioskujemy o zwiększenie odstrzału dzików

Szanowni Państwo, w związku z zauważalnym w ostatnim czasie wzrostem liczebności populacji dzików na terenie Gminy Głowno, oraz w związku z licznymi zgłoszeniami ze strony mieszkańców w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ograniczenia populacji tych zwierząt, z uwagi na szkody wyrządzane w gospodarstwach rolnych postanowiłem skierować wniosek do kół łowieckich działających na terenie Gminy Głowno o zmianę rocznych planów łowieckich na bieżący rok w zakresie zwiększenia odstrzału i pozyskania dzików.

Mam nadzieję, że wniosek przyniesie oczekiwane rezultaty i przyczyni się do zmniejszenia skali szkód powodowanych przez populację dzików w Państwa gospodarstwach rolnych. Poniżej zamieszczam treść wystosowanego wniosku.

Wójt Gminy Głowno

/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-06-13

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117