News 2021

Zrealizowano 4 projekty sołeckie dofinansowane przez Województwo Łódzkie

W dniu 22 czerwca Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XXXII/437/21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

W Gminie Głowno projekt realizowało Sołectwo: Domaradzyn, Kamień, Lubianków oraz Wola Zbrożkowa. Każda z miejscowości otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.

W Domaradzynie w ramach projektu „Strażnicę zimą ocieplimy a latem ochłodzimy!” zostały założone 3 klimatyzatory w strażnicy dzięki którym mieszkańcy będą mogli korzystać z obiektu zarówno latem jak i zimą. Całkowity koszt wyniósł: 15.500 zł.

W Kamieniu realizowano projekt „Papę na dachu razem ułożymy, przed przeciekami Dom Ludowy zabezpieczymy”, polegający na wymianie pokrycia dachowego w Domu Ludowym w Kadzielinie. Mieszkańcy dzięki zakupionym materiałom położyli nową papę na dachu budynku. Całkowity koszt wyniósł: 15.099,96 zł

W Lubiankowie mieszkańcy zrealizowali projekt pod nazwą „Solarne oświetlenie i monitoring placu rekreacyjnego”, który miał na celu zakup i montaż lamp solarnych oraz sprzętu do monitoringu na terenie rekreacyjnym wokół strażnicy. Całkowity koszt projektu wyniósł: 15.500 zł.

W Woli Zbrożkowej zrealizowano projekt „Tradycje kulinarne kultywujemy i o kondycję fizyczną zadbać chcemy!”, dzięki któremu na terenie rekreacyjnym przy strażnicy zostały zamontowane sprzęty siłowni zewnętrznej. Całkowity koszt projektu wyniósł: 15.500 zł.

 

  • autor: Anna Marciniak, data: 2021-11-23

Fotogaleria:

  • 2. Klimatyzator nr 2
  • 5. Lampy - efekt końcowy - 1
  • 7. Monitoring - efekt końcowy
  • 2. Urządzenia siłowni plenerowej – efekt końcowy - 2
  • 1. Urządzenia siłowni plenerowej – efekt końcowy - 1
  • 3. Nowe pokrycie dachowe – efekt końcowy – 1
  • 1. Prace związane z wymianą pokrycia dachowego - 1

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117