Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

g8k8XYmUyz4fAAAAABJRU5ErkJggg==

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 

Wójt Gminy Głowno

zaprasza

organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2021 rok.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gmina-glowno.pl, w BIP oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5. Uwagi do Programu można nadsyłać od dnia 14 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. na formularzu konsultacji społecznych:

a) w formie elektronicznej  na adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/ lub e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Formularz konsultacji można również złożyć osobiście w sekretariacie (pok. nr 8) Urzędu Gminy Głowno.

W dniu 29 października 2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Głowno w sprawie projektu ww. uchwały. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Głowno, dnia 06.10.2020 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

 

drukuj (Ogłoszenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”)

  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2020-10-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117