Dofinansowanie do wymiany kotłów EKO

Dofinansowanie do montażu kotłów EKO w Gminie Głowno

Gmina Głowno w 2021 roku kontynuuje wsparcie obejmujące udzielanie dotacji celowej do wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowocześniejsze...

Gmina Głowno udziela dotacji do wymiany kotłów

Informujemy, że Gmina Głowno wdraża nowy projekt obejmujący udzielanie dotacji celowej...

Regulamin udzielania dotacji

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie do montażu kotłów EKO...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117