Usuwanie azbestu

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2019 r.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że od 10 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski od mieszkańców w zakresie bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych w 2019 roku. Można złożyć wniosek na demontaż i odbiór, bądź tylko na odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno, pok. nr 13 oraz pod artykułem.

Prosimy o podawanie we wnioskach powierzchni m2 dachu z której pokrycie azbestowe zostało/ma zostać zdemontowane.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachowego należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych (dotyczy tylko wniosków obejmujących jeszcze nie zdemontowane pokrycia dachowe). 

Formularze są dostępne do pobrania pod artykułem.

Szczegółowych informacji w zakresie procedury zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu, tel. (0-42) 28 88 201.

Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8 (sekretariat).

Wójt Gminy Głowno
(-) Marek Jóźwiak

drukuj (Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2019 r.)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-11-30

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117