Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Głowno w 2022 roku

Gmina Głowno jak co roku w styczniu przeprowadziła nabór wniosków od mieszkańców w zakresie bezpłatnego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Nabór jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem, do urzędu wpłynęło 38 wniosków w tym zakresie, obejmujących 110 ton odpadów.

Po zweryfikowaniu formalnym i merytorycznym złożonych wniosków gmina złoży wniosek o udzielenie dofinansowania na ten cel do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który może udzielić gminie dotacji do 90% poniesionych kosztów.

W przypadku otrzymania dotacji, gmina wyłoni wykonawcę i przeprowadzi zbiórkę odpadów w okresie od maja do października br.

W ubiegłym roku w ramach akcji usuwania azbestu udało się zebrać i zutylizować 127,545 ton odpadów z terenu 41 posesji położonych na terenie gminy Głowno, co kosztowało 59 324,79 zł. Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Łodzi na ten cel w kwocie 47 533,00 zł.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-02-10

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117