Usuwanie azbestu

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2023 r.

Informujemy, że w terminie od 10 października 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Głowno są przyjmowane wnioski od mieszkańców w zakresie bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych w 2023 roku. Można złożyć wniosek na demontaż i odbiór, lub na odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. We wniosku należy dokładnie określić w m2 ilość wyrobów zawierających azbest. Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno, pok. nr 3 oraz na stronie www.gmina-glowno.pl. w zakładce „dla mieszkańców”>„ochrona środowiska”>„usuwanie azbestu”. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel.: 42 719 12 91 w. 113.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachowego należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych – obligatoryjnie w przypadku, gdy pokrycie azbestowe jeszcze nie zostało zdemontowane. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu, tel. (42) 288 82 00.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, poprzez e-puap na adres: /gminaglowno/skrytka oraz w sekretariacie urzędu – pokój nr 8.

Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Głowno tylko i wyłącznie w przypadku pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2023 r.)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-10-24

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117