Usuwanie folii rolniczych

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

Informujemy, że Gmina  Głowno zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania na zadanie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Zadanie obejmuje odbiór od rolników folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu big-bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Program nie przewiduje odbioru: włókniny, opakowań po środkach ochrony roślin itp. odpadów.

Rolnicy zainteresowani odbiorem odpadów powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Głowno pokój nr 5, w którym należy określić rodzaj i ilość posiadanych odpadów w kilogramach. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy de-minimis w rolnictwie.

W ramach projektu gmina może odebrać maksymalnie 100 ton odpadów, w przypadku przekroczenia tego progu o zakwalifikowaniu się do odbioru będzie decydowała kolejność składania wniosków.

Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno pokój nr 5 oraz na stronie internetowej www.gmina-glowno.pl Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel. 42 719 12 91 wew. 115.

Wnioski będą przyjmowane do 27 sierpnia 2021 r.

Odbiór odpadów zostanie przeprowadzony wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Głowno dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • autor: Sylwia Zajkowska, data: 2021-08-18

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117