News 2024

Informacja w sprawie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Głowno

Zgodnie z art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego, gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Głowno w dniu 9 czerwca 2024 roku w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Rozkłady jazdy są dostępne pod adresem:

https://www.bip.gmina-glowno.pl/plik,8804,informacja-w-sprawie-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-do-lokali-wyborczych-dla-wyborcow-ujetych-w-spisie-wyborcow-w-stalym-obwodzie-glosowania-na-terenie-gminy-glowno.pdf

  • autor: Wójt Gminy Głowno - Tomasz Drużka, data: 2024-06-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117