Inwestycje

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich

Pośród zaplanowanych do realizacji w 2020 r. inwestycji na terenie Gminy Głowno znalazło się zadanie pn. ,,Modernizacja SUW (wraz z wymianą zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”. Jest to jedna z kluczowych inwestycji zaplanowanych w bieżącym roku na terenie Gminy Głowno. W związku z faktem, iż istniejący układ technologiczny oparty jest o przestarzałe urządzenia wymagające przeprowadzenia napraw, bądź wymiany - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich polegać będzie na wymianie wewnętrznych instalacji technologicznych wody wraz z budową zbiornika naziemnego retencyjnego, magazynującego wodę oraz rurociągów łączących zbiornik z budynkiem SUW i istniejącymi zbiornikami wody popłucznej.

Przedmiotowa inwestycja ma przede wszystkim na celu poprawę jakości pozyskiwanej wody. Ponadto celem modernizacji jest poprawa istniejącej infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Głowno w wodę pitną. Umożliwi to zapewnienie warunków do dalszego rozwoju gminy, poprzez wykorzystanie korzystnych uwarunkowań, a także zapewnienie utrzymania i sukcesywnego wzrostu poziomu życia ludności gminy, poprzez rozwój sieci wodociągowej.

Warto wspomnieć, iż wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich zaopatrywana jest znaczna część Gminy Głowno, długość sieci wynosi ponad 34 tys. m. Ze stacji tej zaopatrywane są miejscowości takie jak: Antoniew, Bronisławów, Domaradzyn, Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Chlebowice, Gawronki, Helenów, Władysławów Bielawski, Wola Zbrożkowa, Ziewanice oraz Psary i Skubiki w gm. Bielawy.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy zadania.

  • autor: Karolina Sobierajska, data: 2020-04-16
  • img_20200416_111334784_hdr-1
  • IMG_20200416_111355926
  • IMG_20200416_111318770_HDR

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117