Inwestycje

W Popowie Głowieńskim zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Popów Głowieński, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„Altanę oświetlimy i prąd zaoszczędzimy”

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 16.377,45 zł

W tym:

10.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

5.877,45 zł - środki własne Gminy Głowno

500,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Popów Głowieński

          Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 23 września 2020 roku i polegał na zakupie oraz zamontowaniu lamp solarnych wokół altany, która znajduje się na terenie OSP Popów Głowieński. Mieszkańcy przeprowadzili rozeznanie rynku, a następnie wybrano firmę od której zostały zakupione 3 sztuki lamp solarnych. Ich montażem zajęli się druhowie OSP.

Wspólna praca i zaangażowanie przyczyniły się do jeszcze większej integracji mieszkańców. Dzięki zamontowanym lampom mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas nawet po zmroku. Wiele spotkań, warsztatów czy wydarzeń będzie mogło odbywać się w godzinach wieczornych. Również korzystanie z siłowni zewnętrznej będzie teraz bardziej komfortowe i bezpieczne w porach wieczornych. Zamontowane lampy solarne pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska, co jest również ważne dla mieszkańców sołectwa.

j8RajlMQkIDWQAAAABJRU5ErkJggg==

  • autor: Anna Marciniak, data: 2020-09-29

Fotogaleria:

  • 2. Porządkowanie terenu wokół altany
  • 3. Lampy solarne - efekt końcowy
  • 119463127_547465652685717_3238977618821061433_n
  • 120199917_637444043631644_1734718703194253238_n
  • 1. Montaż lamp solarnych

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117