Inwestycje

Koniec prac na drodze w miejscowości Wola Mąkolska

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Wola Mąkolska, realizowane w ramach zadania pn.: ,,Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej składającej się z działek o nr ewid. 419, 770/2 i 770/4, położonych  w miejscowości Wola Mąkolska, gmina Głowno”. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej, składającej się z dwóch odcinków o łącznej długości ponad 1350 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.

Inwestycję drogową realizowała firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. Termin realizacji zadania przypada na dzień 30 września 2020 r., jednakże Wykonawca zakończył wszelkie prace i złożył niezbędne dokumenty do odbioru ostatecznego, który odbył się w poniedziałek – 28 września 2020 r.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 367 770,00 zł brutto. Na powyższe zadanie Gmina Głowno otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

Oddanie do użytku remontowanej drogi, znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się po terenie Gminy Głowno.