Inwestycje

Modernizacja budynku dawnej strażnicy OSP w Lubiankowie

Kolejnym z zaplanowanych na ten rok zadań budżetowych był remont dachu na budynku dawnej strażnicy w Lubiankowie, służącej obecnie mieszkańcom jako siłownia, garaż i pomieszczenie magazynowe.

Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta 3 lipca br. z podmiotem Małgorzata Gabrjelczyk DACH­MIX, ul. K. K. Baczyńskiego 16, 99-420 Łyszkowice.

Zadanie zostało wykonane w listopadzie br, zakres obejmował demontaż starego pokrycia dachowego, montaż łat i kontrłat, przedłużenie okapów, obróbkę kominów, położenie blachodachówki o pow. 490 m2, obróbki blacharskie. Odbiór końcowy zadania nastąpił 27 listopada br., zadanie zostało wykonane za kwotę: 38 500,00 zł brutto.

Nowe pokrycie dachowe budynku prezentuje się bardzo efektownie i na długie lata zabezpieczy konstrukcję dawnej strażnicy.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2020-12-17

Fotogaleria:

  • 20201117_124235
  • 20201117_124238
  • 20201127_111123
  • 20201127_113057

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117