Inwestycje

Odmieniona działka gminna w Woli Zbrożkowej

W bieżącym roku na terenie działki gminnej położonej w sąsiedztwie OSP w Woli Zbrożkowej został wykonany szereg prac modernizacyjnych.

Pierwszym etapem było ogrodzenie placu wokół budynku dawnej zlewni mleka, który w ubiegłym roku został częściowo zmodernizowany z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Wykonano ogrodzenie panelowe o długości łącznie ponad 80 mb oraz dwie bramy wjazdowe wraz z furtkami. Prace na przełomie czerwca i lipca br. wykonała firma PPHU „Bramet-2” Agnieszka Starus, Wyskoki 33, 95-011 Bratoszewice za kwotę 16 616,07 zł brutto.

Równolegle do prac ogrodzeniowych prowadzono remont zewnętrzny budynku dawnej zlewni mleka. Ściany budynku zostały zaszpachlowane i wyrównane oraz pomalowane, wykonano nową barierkę oraz nawierzchnię przed wejściem do budynku, schody, a także daszek nad rampą i orynnowanie całego budynku. Prace wykonała firma Daria Grabowska, ul. A. Asnyka 3, 95-015 Głowno za kwotę: 26 000,00 zł brutto.

Budynek zlewni został również przystosowany do zasiedlenia poprzez wykonanie przyłącza energetycznego, wkrótce zostanie przyłączony do sieci. Wykonane zostało również przyłącze wodociągowe oraz zainstalowane szambo.

W kolejnym etapie prac zostało utwardzone kostką brukową podłoże na ogrodzonej działce z przeznaczeniem pod budowę altany. Zostały również przeniesione urządzenia zainstalowane na placu zabaw przy ŚDS na teren nowej działki gminnej. Prace wykonała firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Dariusz Śliwkiewicz, ul. Polna 5A, 95-011 Bratoszewice za kwotę łącznie 8 167,20 zł brutto.

Nowo ogrodzony plac został wyposażony również w altanę o wymiarach 4 x 6 m, którą wykonała we wrześniu firma LANG-DACH Bogdan Lange, Kamień 5, 95-061 Dmosin za kwotę 8 979,00 zł brutto. Altana została wyposażona w zestaw mebli ogrodowych składający się z dwóch stołów oraz czterech ławek za kwotę 3 400,00 zł brutto oraz stacjonarny grill ogrodowy. Mieszkańcy zagospodarowali teren poprzez nasadzenia krzewów i została zasiana trawa.

Inwestycje zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego, a także ze środków własnych mieszkańców.

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2020-12-21

Fotogaleria:

 • 20200709_114312
 • 20200709_114548
 • 20200709_114746
 • 20200720_100948
 • 20200720_101047
 • 20200720_101120
 • 20200720_101205
 • 20200720_101228
 • 20200727_092050
 • 20200727_092123
 • 20200902_112442
 • 20200902_112450
 • 20200902_112454
 • 20200902_112457
 • 20200929_104255
 • 20201001_113515
 • 20201001_113635
 • 20201002_110233
 • 20201102_101845
 • 20201102_101857
 • 20201215_130706
 • 20201215_130715
 • 20201215_131152

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117