Inwestycje

Gmina Głowno zakupiła grunty w Popowie Głowieńskim

We wrześniu 2020 r. Gmina Głowno otrzymała 625.898,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Z w/w środków zostały zakupione grunty w Popowie Głowieńskim za kwotę 272.255,00 zł oraz zostały pokryte koszty obsługi przez notariusza w kwocie 5.128,25 zł.
W dniu 17 grudnia 2020 r. Pan Wójt Marek Jóźwiak podpisał akt notarialny dotyczący zakupu działek o nr 211/2 – powierzchnia 0,6474 ha, 212/2 – powierzchnia 0,7396 ha, 210 – powierzchnia 2,0711 ha.
Zakupione grunty w przyszłości będą wykorzystane pod obiekty gminne.