Inwestycje

Kolejne prace remontowe na terenie OSP w Lubiankowie

W marcu br. w obrębie budynku dawnej strażnicy w Lubiankowie, służącej obecnie mieszkańcom jako siłownia, garaż i pomieszczenie magazynowe, zostały wykonane kolejne prace modernizacyjne. W uzupełnieniu do ubiegłorocznych prac polegających na montażu nowego pokrycia dachowego budynku zostały zamontowane rynny oraz podsufitka dachowa.

Umowa na wykonanie zamówienia została zawarta 9 lutego br. z podmiotem Małgorzata Gabrjelczyk DACH­MIX, ul. K. K. Baczyńskiego 16, 99-420 Łyszkowice. Odbiór końcowy zadania nastąpił 30 marca br., zadanie zostało wykonane za kwotę: 13 407,00 zł brutto.

Nowe pokrycie dachowe budynku wraz z orynnowaniem i podsufitką prezentuje się efektownie i na długie lata zabezpieczy konstrukcję dawnej strażnicy.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-05-20

Fotogaleria:

  • 20210324_143244
  • 20210324_143249
  • 20210324_143326
  • 20210330_120314
  • 20210330_120322
  • 20210330_120359
  • 20210330_120413
  • 20210330_120417

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117