Wykaz Pracowników

Stanowiska pracowników

Wójt Gminy - Marek Jóźwiak   
sekretariat@gmina-glowno.pl

 

Zastępca Wójta Gminy Głowno - Maciej Olejniczak
olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl

 

Sekretarz Gminy - Jolanta Szkup
sekretarz@gmina-glowno.pl

 

Skarbnik Gminy - Cezara Stokowska
stokowska.cezara@gmina-glowno.pl

 

Radca prawny - Justyna Krawczyk
krawczyk.j@gmina-glowno.pl

 

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji Gminy -  Anna Marciniak
marciniak.anna@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i kasy - Dorota Śliwkiewicz
sliwkiewicz.dorota@gmina-glowno.pl

 

Mł. referent  ds. windykacji należności - Radosław Szczypkowski
szczypkowski.radoslaw@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Urszula Olejniczak
olejniczak.urszula@gmina-glowno.pl

 

Referent ds. księgowości budżetowej - Małgorzata Paszkowska
paszkowska.malgorzata@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Marzena Wójcik 
wojcik.marzena@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Michalska 
michalska.agnieszka@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa Rady Gminy. - Anna Rzeźnik-Osuwniak
rzeznik.anna@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. obywatelskich - Krystyna Rutkowska 
rutkowska.krystyna@gmina-glowno.pl

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Andrzej Guzek

guzek.andrzej@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. ewidencji gruntów - Piotr Antczak
antczak.piotr@gmina-glowno.pl

 

Referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi - Sylwia Zajkowska
zajkowska.sylwia@gmina-glowno.pl

 

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska - Maciej Olejniczak
olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl

 

Podinspektor ds. infrastruktury technicznej - Karolina Sobierajska
sobierajska.karolina@gmina-glowno.pl 

Inspektor ds. kancelaryjnych i kadrowych, Sekretariat - Aneta Jankowska 
jankowska.aneta@gmina-glowno.pl

Specjalista ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych -Agnieszka Bakalarz
bakalarz.agnieszka@gmina-glowno.pl

 

Pomoc administracyjna - Aleksandra Koprowska

koprowska.aleksandra@gmina-glowno.pl

 

Informatyk – Jarosław Czubiak
informatyk@gmina-glowno.pl

  • autor: Jarosław Czubiak, data: 2021-05-17

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117