Wykaz Pracowników

Stanowiska pracowników

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Głowno
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail
Wójt Gminy Marek Jóźwiak sekretariat@gmina-glowno.pl
Zastępca Wójta Gminy Głowno Karolina Sobierajska sobierajska.karolina@gmina-glowno.pl
Sekretarz Gminy Maciej Olejniczak

sekretarz@gmina-glowno.pl

olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl 

Skarbnik Gminy Cezara Stokowska stokowska.cezara@gmina-glowno.pl
Radca prawny Justyna Krawczyk krawczyk.j@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji Gminy Anna Marciniak marciniak.anna@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. wymiaru podatków i kasy Dorota Śliwkiewicz sliwkiewicz.dorota@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. księgowości budżetowej Urszula Olejniczak olejniczak.urszula@gmina-glowno.pl
Inspektort ds. księgowości budżetowej Dorota 
Rożniata
d.rozniata@gmina-glowno.pl 
Inspektor ds. księgowości budżetowej Marzena Wójcik wojcik.marzena@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. księgowości budżetowej Agnieszka Michalska michalska.agnieszka@gmina-glowno.pl
Podinspektor ds. organizacyjnych, obsługa Rady Gminy Marta Pakuła pakula.marta@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. obywatelskich Krystyna Rutkowska rutkowska.krystyna@gmina-glowno.pl
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Andrzej Guzek guzek.andrzej@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. ewidencji gruntów Piotr Antczak antczak.piotr@gmina-glowno.pl
Referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi Sylwia Zajkowska zajkowska.sylwia@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Maciej Olejniczak olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. infrastruktury technicznej Karolina Sobierajska sobierajska.karolina@gmina-glowno.pl
Inspektor ds. kancelaryjnych i kadrowych, Sekretariat Aneta Jankowska jankowska.aneta@gmina-glowno.pl
Specjalista ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych Agnieszka Bakalarz bakalarz.agnieszka@gmina-glowno.pl  
Referent  ds. biblioteki i animacji kultury Agnieszka Wojcieszek wojcieszek.agnieszka@gmina-glowno.pl
Specjalista ds. kultury Agnieszka Grzegdala  
Informatyk    

 

  • autor: Jarosław Czubiak, data: 2021-05-17

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117