Oświata

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2023/2024

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno...

Ankieta do Rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat mieszkających w województwie łódzkim

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami...

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy...

Dane adresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Głowno

Dane adresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Głowno

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117