Oświata

Dane adresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Głowno

Zespół Szkół w Lubiankowie:
Dyrektor: Agnieszka Czubiak
95-015 Głowno
Lubianków 45
tel./fax (42) 719-14-85
http://zslubiankow.pl
e-mail: splubiankow@wp.pl

 


 

Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach:
Dyrektor: Agnieszka Wójcik
95-015 Głowno
Mąkolice 96
tel./fax (42) 719-55-45
http://zspmakolice.szkoly.lodz.pl
e-mail: zspmakolice@gmail.com

 


 

Zespół Szkół w Popowie:
Dyrektor: Lidia Kucharek
95-015 Głowno
Popów Głowieński 25
tel./fax (42) 719-55-33
http://www.szkolapopow.pl/index.html
e-mail: popow@szkolapopow.pl

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117