Odpady komunalne

Deklaracja, stawki i terminy płatności

Urząd Gminy Głowno informuje, że od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości

  • 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny z zadeklarowanym przydomowym kompostownikiem;
  • 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na nr.konta:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117,

tytułem: opłata za odpady komunalne „(dopisując miejscowość i nr domu)”, lub podając nr indywidualny.

 

 z zachowaniem następujących terminów płatności:

  • za I kwartał – do 10 kwietnia danego roku,
  • za II kwartał – do 10 lipca danego roku,
  • za III kwartał – do 10 października danego roku,
  • za IV kwartał – do 10 grudnia danego roku.

 

Informuję jednocześnie, że właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji z powodu niniejszej zmiany stawek opłaty. Nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość lub w przypadku zmiany z tytułu posiadania kompostownika w terminie 10dni od zaistnienia zmiany.

  • autor: Sylwia Zajkowska, data: 2020-01-02

Do pobrania

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117