Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym...

Wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Głowno przeznaczonego do najmu

Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym...

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Głowno

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do użyczenia...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy...

Wójt Gminy Głowno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Wola Mąkolska, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 667 (obręb Wola Mąkolska, Nr 0028), o powierzchni 0,3201 ha...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w Woli Mąkolskiej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie nieruchomości w Woli Zbrożkowej...

Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Wola Mąkolska, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 667 (obręb Wola Mąkolska, Nr 0028), o powierzchni 0,3201 ha...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Głowno

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Głowno, który odbył się w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pok. Nr 6.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy...

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Wola Mąkolska, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 667 (obręb Wola Mąkolska, Nr 0028), o powierzchni 0,3201 ha...

Informacja Wójta Gminy Głowno o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej

Wójt Gminy Głowno postanowił odwołać pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wola Mąkolska w gminie Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 667...

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej - odwołany

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Wola Mąkolska, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 667 (obręb Wola Mąkolska, Nr 0028), o powierzchni 0,3201 ha...

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117