Gospodarka nieruchomościami

Informacja Wójta Gminy Głowno o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) Wójt Gminy Głowno postanowił  odwołać pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wola Mąkolska w gminie Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 667, stanowiącej własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej nr LD1G/00113710/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, który został ustalony na dzień 20 października 2021 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność uzyskania zgody zebrania wiejskiego sołectwa Wola Mąkolska na sprzedaż nieruchomości.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Informacja Wójta Gminy Głowno o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-10-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117