Gospodarka nieruchomościami

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w Woli Mąkolskiej

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Głowno,

który odbył się w dniu 23 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pok. Nr 6.

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 667 o pow. 0,3201 ha, położonej w Woli Mąkolskiej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00113710/3,

Cena wywoławcza nieruchomości – 45 900,00 zł netto
(do wylicytowanej kwoty będzie doliczany podatek VAT w wysokości 23%)

przetarg zakończona wynikiem negatywnym: wpłata wadium po terminie określonym w warunkach przetargowych.

Głowno, dnia 23.03.2022 r.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w Woli Mąkolskiej)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2022-03-23

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117