Gminna Spółka Wodna

Informacje o spółce

Zgodnie z Decyzją Starosty Zgierskiego OS.6223-9/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. został zatwierdzony pierwszy Statut Gminnej Spółki Wodnej w Gminie Głowno...

Płatności

Informujemy, że zgodnie z uchwałą przyjętą przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie...

Zgłoszenia awarii

Informujemy, że członkowie Gminnej Spółki Wodnej mogą na bieżąco dokonywać zgłoszeń w zakresie usuwania awarii drenowań...

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

W dniu 16 lutego br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie...

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

W dniu 3 lutego br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

W dniu 3 lutego br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

W dniu 4 lutego br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów...

Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW w 2021 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie zawiadamia, ze Walne Zgromadzenie...

Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW w 2020 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie zawiadamia, ze Walne Zgromadzenie...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie w 2020 roku

W dniu 6 lutego br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów...

Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW w 2019 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie zawiadamia...

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów GSW w Głownie w 2019 roku

W dniu 12 marca 2019 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie...

Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie zawiadamia...

Walne Zgromadzenie GSW 2018

W dniu 7 lutego br. w OUK w Bronisławowie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117