Gminna Spółka Wodna

Informacje o spółce

Zgodnie z Decyzją Starosty Zgierskiego OS.6223-9/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. został zatwierdzony pierwszy Statut Gminnej Spółki Wodnej w Gminie Głowno z siedzibą w Głownie, ul. Kilińskiego 2. W dniu 20.04.2005 r., pod poz. 350 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wpisał Gminną Spółkę Wodną  do katastru wodnego. Została ona powołana na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Starostę Zgierskiego.


Spółka Wodna w Głownie jest reprezentowana przez Zarząd, w składzie:

  • Pan Ruciński Zygmunt - Prezes
  • Pan Kucharczyk Krzysztof - Zastępca prezesa
  • Pan Dąbek Eligiusz - Sekretarz
  • Pani Marzena Doardo - Członek zarządu
  • Pan Szczepaniak Marek - Członek zarządu
  • Pan Potakowski Leszek - Członek zarządu
  • Pan Dałek Mieczysław - Członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

  • Pan Olejniczak Radosław - Przewodniczący
  • Pan Jankowski Andrzej - Zastępca przewodniczącego
  • Pan Sociński Leszek - członek komisji


We wszelkich sprawach dotyczących Gminnej Spółki Wodnej w Gminie Głowno należy się kontaktować z:

Panem Maciejem Olejniczakiem

tel. 42 719 12 91 wew. 123

e-mail: olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117