Gminna Spółka Wodna

Płatności

Informujemy, że zgodnie z uchwałą przyjętą przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie, stawka opłaty członkowskiej za 1 ha gruntów zmeliorowanych w 2021 roku wynosi 20,00 zł

Opłatę można wnosić za pośrednictwem sołtysów oraz na rachunek bankowy spółki zgodnie z poniższymi danymi:

 

Imię i nazwisko oraz adres właściciela gruntów,

Odbiorca: Gminna Spółka Wodna w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Nr rachunku: 52 8787 0000 0008 4071 2000 0001

Tytułem: "GSW za rok ...., miejscowość: .................... * "

 

* - miejscowość, w której położone są grunty zmeliorowane

drukuj (Płatności)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-02-05

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117