Gminna Spółka Wodna

Zgłoszenia awarii

Informujemy, że członkowie Gminnej Spółki Wodnej mogą na bieżąco dokonywać zgłoszeń w zakresie usuwania awarii drenowań na swoich działkach, druk zgłoszenia jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Głowno, pokój nr 3, zgłoszenia należy składać również w pokoju nr 3.

Zgłoszenia pozostałych spraw należy kierować w formie podania, adresując je na Gminną Spółkę Wodną w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno. Wniesione podania są rozpatrywane przez Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-02-05

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117