Inne

Trening systemu alarmowania - 1 sierpień 2021 godzina 17:00

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku (niedziela) o godzinie 1700 na terenie Gminy  przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego - próby wyłudzenia danych osobowych

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117