Inne

Spotkanie z ekspertem ZUS - świadczenie Rodzina 500+ | Зустріч з експертом ZUS - Перевага Сім'ї 500+

W dniu 05 kwietnia 2022 roku (godz. 9:00-14:00) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, odbędzie się spotkanie z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możliwe będzie założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych, która umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosków o świadczenia z programów Rodzina 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ponadto w podanym terminie będzie można złożyć wniosek o świadczenia.

Weź ze sobą:
■ paszporty – Twój i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyliście granicę (jeśli macie)
■ zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – Tobie i dziecku
■ numer Twojego rachunku bankowego w Polsce
■ Twój numer telefonu w Polsce i adres e-mail
■ orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym
■ dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację
■ dokument potwierdzający legalność Twojego pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS).

Подати заявку на отримання
допомоги можна тут

5.04.2022
MOPS W Głownie ul. Norblina 1
9:00-14:00

Вам допоможуть працівники Закладу соціального страхування (ZUS) Візьміть з собою:
■ паспорти – ваш і вашої дитини – або інші документи, що посвідчують особу, на підставі яких Ви перетнули кордон (якщо є)
■ довідка про надання польського ідентифікаційного номеру PESEL — Вашу і дитини
■ номер Вашого банківського рахунку в Польщі
■ Ваш номер телефону в Польщі та адреса електронної пошти
■ рішення польського суду, якщо Вас призначено тимчасовим опікуном
■ документ який підтверджує, що над дитиною здійснюється альтернативна опіка, якщо Виm маєте таку ситуацію
■ документ, що підтверджує законність Вашого перебування та доступ до ринку праці в Польщі, якщо Ви приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року


22 444 02 55 UA@zus.pl
iнфолінія доступна у робочі дні від 8:00 до 18:00