Dla hodowców zwierząt

Komunikat w sprawie oznakowania padłych świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu przypomina hodowcom trzody chlewnej, że przed wywiezieniem zwłok padłych świń z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego powinny być one oznakowane za pomocą kolczyków lub tatuażu.
Powyższy obowiązek wynika z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), który to przepis wdraża do polskiego porządku prawnego zapisy art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji  i rejestracji świń (DZ. U. UE L 213, str. 31 z 8 sierpnia 2008 r.).
Główny Lekarz Weterynarii polecił rozpoczęcie wdrażania w/w przepisu od dnia 1 stycznia 2014 r.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-02-29

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117