Komunikaty ARiMR/ARR/ŁODR

Szkolenie w sprawie płatności bezpośrednich w dniu 14.04.2016 r.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Gminy Głowno we współpracy ze zgierskim biurem powiatowym ARiMR w Aleksandrowie Łódzkim, dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich do produkcji rolnej, oraz zasad wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2016 rok.

Szkolenie było prowadzone przez Panią Agatę Grzelak – Makowczyńską - Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Aleksandrowie Łódzkim, oraz przez Panią Naczelnik Małgorzatę Głowacką.

Na szkoleniu zostały omówione zasady wypełniania i terminy składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, zasady tworzenia załączników graficznych do wniosku, zasady przyznawania poszczególnych rodzajów płatności (JPO, PWB, POM, zwierzęcych), oraz zasady przyznawania premii dla młodego rolnika. Dokładnie wyjaśnione zostały również zmiany w zasadach wypełniania rozdziału VII i VIII wniosku o dopłaty bezpośrednie, dotyczące gruntów niezgłoszonych do płatności bezpośrednich i gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

Na koniec zaprezentowany został również sposób wypełniania wniosków na kilku konkretnych przykładach, oraz prowadzące chętnie udzielały wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-04-15
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117