Produkcja roślinna

Sadzonki ziemniaka - Przypomnienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

mc4EACDmvJfb3hl+uV387lR7Wfd6dqsz4aZ0JgAAYS9jzF+f+LbPVttVwzoTbkpnAgAAkKQzAQAASNKZAAAAJOlMAAAAknQmAAAASToTAACAJJ0JAABAks4EAAAgSWcCAACQpDMBAABI0pkAAAAk6UwAAACSdCYAAABJOhMAAIAknQkAAECSzgQAACBJZwIAAJCkMwEAAEjSmQAAACTpTAAAAJJ0JgAAAEk6EwAAgCSdCQAAQJLOBAAAIElnAgAAkKQzAQAASNKZAAAAJOlMAAAAknQmAAAASToTAACAJJ0JAABAks4EAAAgSWcCAACQpDMBAABI0pkAAAAk6UwAAACSdCYAAABJOhMAAIAknQkAAECSzgQAACDpG2R4+v0a4uhPAAAAAElFTkSuQmCC

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117