Straty klęskowe

Straty w uprawach powstałych w wyniku przymrozków 2019

Urząd Gminy Głowno informuje o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku przymrozków.
 

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat są proszone o składanie niezwłocznie nie później niż do 24.06.2019r. wniosków o oszacowanie szkód przez gminną komisję w Urzędzie Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz obowiązkowo kserokopię/ wydruk złożonego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2019 r.
 

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 42 719 12 91 w. 115. Wniosek z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 5, oraz na stronie internetowej www.gmina-glowno.pl.

 

drukuj (Straty w uprawach powstałych w wyniku przymrozków 2019)

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117