Straty klęskowe

Informacja dotycząca kredytów klęskowych za szkody, które wystąpiły w 2015 r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji protokołów ze szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2015 roku, która jest prowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki, rolników faktycznie zainteresowanych zaciągnięciem preferencyjnego kredytu klęskowego prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania do Urzędu Gminy Głowno, pokój nr 5.

Urząd Gminy sporządzi listę zainteresowanych osób i wystąpi do ŁUW z wnioskiem o szybsze potwierdzenie wystąpienia strat na protokołach poprzez pieczęć wojewody, co jest etapem końcowym procedury i umożliwia wydanie oryginału protokołu rolnikom w celu uzyskania kredytu.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 5 i pod nr tel. 42-719-12-91 wew. 115.

Informujemy również, że protokoły ze stratami nie przekraczającymi 30% w średniej rocznej produkcji nie wymagają potwierdzania pieczęcią wojewody, w związku z tym zapraszamy po odbiór protokołów do Urzędu Gminy Głowno, pokój nr 5. Natomiast protokoły ze stratami przekraczającymi próg 30% zostaną wydane rolnikom nie zainteresowanym kredytem klęskowym dopiero po zakończeniu procedury weryfikacyjnej prowadzonej przez ŁUW, w bliżej nieokreślonym terminie.

                                                            Wójt Gminy Głowno
                                                              (-) Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-01-27

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117