Straty klęskowe

Komunikat w sprawie ujemnych skutków przezimowania upraw

W związku z uszkodzeniami mrozowymi upraw, które wystąpiły na terenie gminy Głowno w I kwartale 2016 r. prosimy poszkodowanych rolników o zgłaszanie upraw, które wymagają likwidacji i ponownego obsiania do Urzędu Gminy Głowno, osobiście w pokoju nr 5, lub drogą telefoniczną pod nr. tel.: 42 719 12 91 wew. 115 w godzinach pracy urzędu.

Dokonując zgłoszenia należy podać następujące informacje:

  • rodzaj uszkodzonej uprawy,
  • odmianę z informacją o jej pochodzeniu (polska/zagraniczna),
  • powierzchnię likwidowanej uprawy,
  • nr działek na których są położone uszkodzone uprawy.

Po przyjęciu zgłoszenia będzie przeprowadzona lustracja uszkodzonych upraw, z której zostanie sporządzony protokół. W przypadku odgórnego wdrożenia procedury szacowania szkód spowodowanych wymarznięcięm, powierzchnie zgłoszonych upraw zawartych w protokole zostaną uwzględnione w szacunkach szkód.

W chwili obecnej nie są znane szczegółowe procedury w tym zakresie, będziemy o nich informować na bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładce 'rolnictwo' > 'straty klęskowe'.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-03-09

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117