Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II racie 2021 roku

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Termin składania wniosków:

od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku wraz z fakturami / kopiami faktur za okres od 1 lutego 2021 do 31 lipca 2021 roku.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 5 Urzędu Gminy, w godz. 7.30-15.30.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury wystawione na posiadacza lub współposiadacza gruntów rolnych potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.);
  • dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada -  wydany przez kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • oświadczenie o byciu producentem rolnym;
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
  • inne oświadczenia jeśli są wymagane.

Limit zwrotu oblicza się w następujący sposób:

(100 x 1zł x liczba ha) + (30 x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła) = limit zwrotu

Termin wypłat zwrotu podatku akcyzowego w II racie 2021 roku:

  • II rata – od 1 października 2021 do 29 października 2021 roku.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem związanym z COVID – 19 prosimy o wypełnienie wniosków przed wizytą w Urzędzie Gminy.

  • autor: Sylwia Zajkowska, data: 2021-07-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117