Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego I rata 2023 roku

Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2023 roku

Od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego będzie wynosić 1,20 zł za litr oleju napędowego.

Poprzednia wysokość dopłaty do paliwa rolniczego wynosiła 1,00 zł na litr.

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza Rozporządzenie Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832),

Limit zwrotu podatku w 2023 r. oblicza się w następujący sposób:

(132,00 x ilość ha użytków rolnych) + (48,00 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła) = limit zwrotu

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Dotacje będą wypłacane w terminach:
3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Termin składania wniosków: od 1 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury / kopie faktur za okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku
  • dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada -  wydany przez kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • oświadczenie o byciu producentem rolnym;
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
  • inne oświadczenia jeśli są wymagane.
  • autor: Sylwia Zajkowska, data: 2023-01-19

Wniosek:

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117