News 2021

Poszukujemy chętnych na montaż instalacji OZE z dotacją gminy

W związku z realizacją projektu pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” poszukujemy mieszkańców gminy zainteresowanych montażem:

  • instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  • kotłów na biomasę - pellet.

Dofinansowanie do montażu ww. instalacji wynosi 84% kosztów kwalifikowanych netto, wkład własny uczestnika projektu wynosi od 2979 – 3243 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym i 3751 zł w przypadku kotła na pellet.

Cena obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń z przeszkoleniem i gwarancją, przez firmę wybraną do realizacji zadania.

Osoby zainteresowane montażem ww. instalacji prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do urzędu gminy – pok. nr 3 lub kontakt pod nr. telefonu 42 719 12 91 wew. 113.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-07-20

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117