News 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - pytania i odpowiedzi

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:
- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
- piec kaflowy na paliwo stałe,
- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
- kocioł olejowy,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
(paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).


Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.


Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej
sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o.i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?
Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.


W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?
W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.


Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?
Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?
Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.

Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej?
Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków – FAQ.

Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?
Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.

Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?
Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

KONTAKT
info-ceeb@gunb.gov.pl

  • autor: Aleksandra Koprowska , data: 2021-09-09

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117