News 2021

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na:

  • odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno;
  • zorganizowaniu i prowadzeniu objazdowych zbiórek wybranych frakcji odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno;
  • zaopatrywaniu w worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawiających odpady komunalne w workach.

Zmiany jakie postanowiliśmy wprowadzić w stosunku do obecnie obowiązujących zasad dotyczą:

  • zbiórki odpadów wielkogabarytowych - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zorganizujemy dwie zbiórki w ciągu roku - w I i w II półroczu,
  • częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji) - odpady te będą odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu przez cały rok.

Termin wykonania zamówienia: w terminie 365 dni od dnia 01.01.2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2021 r. o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczace zamówienia są dostępne na stronie: www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce "zamówienia publiczne", bezpośredni link: https://www.bip.gmina-glowno.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=96

Po otwarciu ofert gmina dokona kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i zostaną wypracowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, jakie mieszkańcy będa ponosić w przyszłym roku. Ich wysokość będzie zależna od kwot zaproponowanych w przetargu przez wykonawców.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-10-19

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117