News 2021

XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie

W dniu 10 listopada 2021 roku w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Głownie. Gośćmi przybyłymi na wydarzenie, byli: Wójt Gminy Głowno – Marek Jóźwiak, Starosta Zgierski – Bogdan Jarota, Poseł na Sejm RP – Marek Matuszewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu – mł. bryg. Adam Antczak oraz Zastępca Dowódcy Jednostki JRG Stryków – st. kpt. Mgr Grzegorz Szkup.

W trakcie trwania Zjazdu odczytano sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie. Po ukonstytuowaniu się wszystkich komisji (Mandatowa, Wyborcza, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjna) udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wręczono również  odznaczenia „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznakę „Strażak Wzorowy”. W dalszej części Zjazdu zaakceptowano skład nowego Zarządu(14 osób) oraz Komisji Rewizyjnej (3 osoby). Po zakończeniu wyborów nowo wybrany Prezes Oddziału Dh Sławomir Becherka odczytał Uchwałę Programową, będącą zbiorem działań dla Zarządu w zakresie umocnienia szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Głowno. Skład nowo wybranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco:

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie:

 1. Becherka Sławomir - OSP Mąkolice - Prezes
 2. Ruciński Andrzej - OSP Głowno - Wiceprezes
 3. Olejniczak Łukasz – OSP Wola - Zbrożkowa Wiceprezes
 4. Guzek Andrzej – OSP Ostrołęka - Komendant Miejsko-Gminny
 5. Ścibor Dominik – OSP Lubianków - Sekretarz
 6. Pieniążek Kamil – OSP Ostrołęka - Skarbnik
 7. Ciesielski Piotr – OSP Mąkolice - Członek Zarządu
 8. Dałek Ewelina – OSP Boczki Domaradzkie - Członek Zarządu
 9. Dziuda Marcin – OSP Głowno - Członek Zarządu
 10. Kopania Roman – OSP Wola Zbrożkowa - Członek Zarządu
 11. Krysicki Filip – OSP Ziewanice - Członek Zarządu
 12. Kucharczyk Jarosław– OSP Popów - Członek Zarządu
 13. Milczarek Maciej – OSP Lubianków - Członek Zarządu
 14. Żak Paulina – OSP Boczki Domaradzkie - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie:

 1. Marczyk Damian – OSP Wola Zbrożkowa - Przewodniczący
 2. Szymajda Damian – OSP Ostrołęka - Wiceprzewodniczący
 3. Warzywoda Dominik – OSP Ziewanice - Sekretarz

Po podjęciu uchwał przez Zjazd, rozpoczęto dyskusje. Głos zabrali zgromadzeni goście oraz strażacy. Poruszano tematy niesamowitego rozwoju jednostek na terenie Gminy i Miasta Głowna, istotę ich działalności na rzecz ochrony ludności lokalnej, konieczność wykorzystywania wszelkich środków zewnętrznych, przekazywania pojazdów z PSP do OSP  oraz postulowano o ścisłą współpracę jednostek z placówkami szkolnymi w celu rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na koniec dyskusji odczytano podziękowania Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu – Dh Andrzeja Rucińskiego - w ramach obchodzonego jubileuszu 100-lecia Związku oraz przekazano pamiątkową tablicę. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Zjazdu Dh Łukasz Olejniczak dokonał uroczystego zamknięcia.

 • autor: Andrzej Guzek
 • Odznaczenia Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Odznaczenia Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Prezydium Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117