Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza konkurs na wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie...

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2022 roku...

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji rocznego projektu...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 21 maja 2021 r. przedstawiam listę podmiotów...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w 2021 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert...

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 19 luty 2021 r...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Głowno w 2021 roku.

Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w 2021 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert...

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2021 roku...

Ogłoszenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117