Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

K30XEB4WEz8m+nu3dfDG6vAZ7GAgAIgFJBGBUAoIKAACAWk0f8DoexlmICfkVwAAAAASUVORK5CYII=

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 19 luty 2021 r. przedstawiam listę podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań publicznych w 2021 roku:

Lp.

nazwa oferenta

rodzaj zadania

kwota przeznaczona na zadanie (zł)

przyznana kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”

Edukacja i wychowanie

3.000,00

3.000,00

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Piaski Rudnickie

Upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych

2.000,00

2.000,00

3

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów

Kultura fizyczna i sport

20.000,00

20.000,00

4

ZHP Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego Komenda Hufca Głowno

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

3.000,00

3.000,00

5

Brak oferty

Pomoc społeczna

2.000,00

0,00

Razem

30.000,00

28.000,00

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Głowno dnia 12.04.2021 r.

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-04-12

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117